Oravský lipeň 2023

Propozície: Štartovné je 15,00 EUR. Na štartovú listinu bude prihlásený pretekár zapísaný až po prijatí štartovného. Štartovné môžete uhradiť na účet č. SK0909000000000324374922 (do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno pretekára). Maximálny počet pretekárov je 80.Prihlásiť na preteky sa môžete vyplnením tohto kontaktného formulára: – Zoznam prihlásených: