2% z dane

Formulár pre fyzické osoby a zamestnancov, ktorý podávajú daňové priznanie prostredníctvom zamestnávateľa s predvyplnenými údajmi o našom rodičovskom spoločenstve je na stiahnutie tu: vyhlásenie-zamestnanci

Spôsob poukázania závisí od toho, či ste fyzická osoba resp. zamestnanec alebo právnická osoba:

Fyzická osoba alebo zamestnanec: Zamestnanci, ale aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa-organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 €. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie sami, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

  • FYZICKÉ OSOBY, ktoré majú príjem len zo závislej činnosti (zamestnanci) a samé si podávajú daňové priznanie – vypisujú VYHLÁSENIE o poukázaní 2% v DAŇOVOM PRIZNANÍ FO TYP: A VIII
  • FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA – vypisujú VYHLÁSENIE o poukázaní 2% v DAŇOVOM PRIZNANÍ FO TYP:B XIII. oddiel

Právnická osoba: Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2%, ktorí sú uvedení v Zozname prijímateľov 2%  na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú  priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky. Od roku 2011 sa zavádza postupné znižovanie výšky %, ktoré môžu poukázať v prospech prijímateľov podielu zaplatenej dane. Zavádza sa postupné zvyšovanie darovania finančných prostriedkov právnickou osobou, kedy štát, v prípade nedarovania, bude postupne znižovať možnosť poukázania % podielu zo zaplatenej dane. POSTUP:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Konkrétny a podrobný postup podľa toho, či podáva daňovník daňové priznanie sám alebo prostredníctvom svojho zamestnávateľa:

1. daňovník podáva daňové priznanie prostredníctvom zamestnávateľa.

Pokiaľ ste do 15.2. podali svojmu zamestnávateľovi žiadosť o vypracovanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, zamestnávateľ Vám na požiadanie vyplní  tlačivo s týmto názvom: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (táto požiadavka sa uvedie už v príslušnej žiadosti alebo o toto tlačivo požiadate dodatočne. Ak zamestnávateľ toto tlačivo nemá, tu je čistý formulár:  potvrdenie_o_zaplateni_dane, ktorý si môžete vytlačiť a zamestnávateľ Vám ho vyplní. Toto tlačivo spolu s vyplneným tlačivom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov … je treba odovzdať na daňovom úrade podľa miesta bydliska do 30.4. (nie je nutné ho zaniesť osobne, dá sa poslať poštou alebo ho poslať po niekom). Odkaz na predvyplnené vyhlásenie s údajmi nášho RS je na otvorenie resp. stiahnutie v titulku tohoto článku a aj tu: vyhlasenie-zamestnanci (môžete ho kliknutím priamo otvoriť a vytlačiť a potom rukou dopísať svoje údaje, alebo si ho uložiť resp. otvoriť,doplniť svoje údaje na počítači a potom vytlačiť)

2. daňovník si podáva daňové priznanie sám

V tomto prípade daňovník podáva daňové priznanie sám do 31.3. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je súčasťou formulára daňového priznania.

 


Warning: gzinflate() has been disabled for security reasons in /www/o/r/u31641/public_html/wp-content/themes/mko/footer.php(105) : eval()'d code on line 1