Info o klube

MVítame Vás na stránkach MUŠKÁRSKEHO KLUBU ORAVICA. Náš klub bol založený 30. júna 2010. Hlavným cieľom klubu je predovšetkým zabezpečovať rozvoj športovej, kultúrnej a záujmovej činnosti a to v odvetví športový rybolov.

Ide najmä o:

– budovanie členskej základne vrátane zaistenia technického a materiálneho vybavenia,

– organizovanie a podpora súťaží a stretnutí a to predovšetkým v oblastiach športového rybolovu,

– účasť na pretekoch, súťažiach, stretnutiach a iných podujatiach a to predovšetkým tých, ktoré sa týkajú športového rybolovu na území SR i v zahraničí,

– propagačná, metodická a osvetová činnosť týkajúca sa športového rybolovu, spolupráca s ďalšími klubmi,

– spolupôsobenie pri ochrane životného prostredia a prírody, najmä tečúcich a stojatých vôd,

– propagovať v spoločnosti moderný spôsob chápania športového rybolovu v duchu „chyť a pusť, úctu k prírode a jej hodnotám“.

Klub ďalej chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov, vyplývajúce z činnosti klubu. Na zabezpečenie svojho poslania klub vykonáva samostatnú hospodársku činnosť. Pri tejto činnosti klub môže zriaďovať hospodárske zariadenia, prípadne sa podieľa na podnikaní iných právnických, prípadne fyzických osôb. Klub môže vykonávať aj iné činnosti pokiaľ tieto prispievajú k uspokojeniu potrieb jeho členov a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Členovia:

MUDr. Viliam Chromý
František Jarina
JUDr. Miloš Kabáč
Ing. Juraj Karhút
Daniel Nemček
Tomáš Nemček
Radovan Nemček
Juraj Tavel
Marek Žák
Juraj Klimek
Lukáš Kudzbel
Pavol Šeling
Martin Tomkuliak
Jaromír Judiak
Mgr. Anton Šumský
Ing. Martin Lakoštík
Martin Bachleda
Adam Judiak
Michal Kuboš
Marián Krilek
Stanislav Benko
Cyril Čičman

Prihláška za člena klubu

Comments are closed.


Warning: gzinflate() has been disabled for security reasons in /www/o/r/u31641/public_html/wp-content/themes/mko/footer.php(105) : eval()'d code on line 1