Info o klube

MVítame Vás na stránkach MUŠKÁRSKEHO KLUBU ORAVICA. Náš klub bol založený 30. júna 2010. Hlavným cieľom klubu je predovšetkým zabezpečovať rozvoj športovej, kultúrnej a záujmovej činnosti a to v odvetví športový rybolov.

Ide najmä o:

– budovanie členskej základne vrátane zaistenia technického a materiálneho vybavenia,

– organizovanie a podpora súťaží a stretnutí a to predovšetkým v oblastiach športového rybolovu,

– účasť na pretekoch, súťažiach, stretnutiach a iných podujatiach a to predovšetkým tých, ktoré sa týkajú športového rybolovu na území SR i v zahraničí,

– propagačná, metodická a osvetová činnosť týkajúca sa športového rybolovu, spolupráca s ďalšími klubmi,

– spolupôsobenie pri ochrane životného prostredia a prírody, najmä tečúcich a stojatých vôd,

– propagovať v spoločnosti moderný spôsob chápania športového rybolovu v duchu „chyť a pusť, úctu k prírode a jej hodnotám“.

Klub ďalej chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov, vyplývajúce z činnosti klubu. Na zabezpečenie svojho poslania klub vykonáva samostatnú hospodársku činnosť. Pri tejto činnosti klub môže zriaďovať hospodárske zariadenia, prípadne sa podieľa na podnikaní iných právnických, prípadne fyzických osôb. Klub môže vykonávať aj iné činnosti pokiaľ tieto prispievajú k uspokojeniu potrieb jeho členov a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Read the rest of this entry »

Vzhľadom na nestabilnú epidemiologickú situáciu v súvislosti s počtom pozitívnych osôb na ochorenie COVID – 19 výbor MO SRZ Trstená ruší 10. ročník muškárskych pretekov Oravský lipeň 2020.

Oravský lipeň 2019

Oravský lipeň 2018

Náhradný termín pretekov Oravský lipeň 2018, ktoré sa mali uskutočniť dňa 04.08.2018 je stanovený na 09.09.2018.

Zaplatené štartovné bude automaticky použité na preteky v náhradnom termíne a prihlásení pretekári automaticky zaradení na náhradný termín. Štartovné budeme vraciať na žiadosť pretekára do termínu podľa nových propozícií.

Propozície

Prihlásenie pretekárov

 

Preteky Oravský lipeň Junior 2018 boli pre malý záujem zrušené


Warning: gzinflate() has been disabled for security reasons in /www/o/r/u31641/public_html/wp-content/themes/mko/footer.php(105) : eval()'d code on line 1